Datum: Mon 07/04/14-Mon 05/05/14 | Aanvang: 19:30

MOM7*: Illégal + panelgesprek rond mensen zonder papieren

De Belgische film ‘Illégal’ vertelt het verhaal van een Oost-Europese moeder die met haar zoontje naar België kwam. Ze krijgt geen verblijfspapieren, en de familie verblijft hier illegaal. Tot de moeder wordt gearresteerd, en opgesloten in een gesloten centrum. En alles in gereedheid wordt gebracht om haar naar huis terug te sturen…

Een inhoudelijk én vormelijk erg beklijvende film, die internationaal een aantal filmprijzen wegkaapte. ‘Illégal’ geeft, op een harde maar genuanceerde manier, een beeld van de realiteit van mensen zonder papieren, uitwijzingen en gesloten centra in België. Een realiteit die weinig gekend is, maar veel stof geeft tot debat.

Trailer

De film is Nederlands ondertiteld.

Na de film volgt een panelgesprek met Bart Daems (beleidsmedewerker CAW Antwerpen) en Philippe Verdonckt (BZN Filet Divers).

Deuren: 19u – start programma: 19u30

Inkom: Vrije bijdrage

* Dit is de zevende avond in de reeks Maandelijks op Maandag, een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei.

Regisseur: Olivier Masset-Depasse | Duur: 86 min. | Land: België | Jaar: 2010


Klik op deze email link voor reservatie

Categorie:

Share