Datum: Mon 02/11/15 | Aanvang: 19:30

MOM2*: 180°, because life can change + interactieve nabespreking

Partnergeweld is van alle tijden en van overal. Het raakt de intieme leefsfeer: gevoelens, taboes, normen en opvattingen over seksualiteit, relaties, trots, fatsoen en eer. Geschiedenis, cultuur, familiale achtergronden en gemeenschap bepalen mee deze normen en opvattingen.

In de documentaire 180° getuigen vrouwen met een diverse achtergrond over hun ervaringen met partnergeweld. Ze vertellen hoe ze dit geweld beleefd hebben,  welke sporen dit heeft achtergelaten, hoe ze gestreden hebben en wat geholpen heeft om de cirkel van geweld te doorbreken en hun leven opnieuw op te bouwen.

In de documentaire worden Nederlands, Spaans en Frans gesproken. Er zijn Nederlandse ondertitels.

Na de documentaire volgt een interactieve nabespreking: ‘Niets mee te maken? Ben je wel zeker?’ onder begeleiding van Rocio Forero B., de regisseur van de documentaire, psychologe, seksuologe, en vrijwilliger bij YWCA-IVCA Vrouwennetwerk; en Ingrid Stals, maatschappelijk werker en pionier in de aanpak van partnergeweld, vrijwilliger bij YWCA-IVCA Vrouwennetwerk, die ook aan de documentaire meewerkte.

Graag reserveren via Klappei (zie lager).

Organisatie: YWCA-IVCA Vrouwennetwerk. Zij kozen voor de maand november omdat het op 25 november de internationale VN-dag tegen geweld op vrouwen is.

Deuren: 19u – start programma: 19u30

Inkom: Vrije bijdrage

* Dit is de tweede avond in de reeks Maandelijks op Maandag, een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei.

Regisseur: Rocio Forero B. | Duur: 41 min. | Land: België | Jaar: 2014


Klik op deze email link voor reservatie

Categorie:

Share