Datum: Mon 01/10/18 | Aanvang: 19:30

MOM1*: The Human Scale + debat ruimtelijke ordening

De helft van de wereldbevolking leeft in steden. Tegen 2050 wordt dat 80%. De huidige organisatie van onze steden brengt overconsumptie van fossiele brandstoffen, klimaatverandering, eenzaamheid, en zware gezondheidsproblemen teweeg. Maar kan het ook niet anders?

De Deense architect en professor Jan Gehl bestudeert al vier decennia lang het menselijk gedrag in de stedelijke context. Hij beschreef hoe onze moderne steden interactie tussen mensen bemoeilijken, en pleit ervoor om bij stadsplanning de menselijke behoefte aan samenhorigheid en intimiteit centraal te stellen.

Gehl’s werk lag aan de grondslag van een andere aanpak bij het inrichten van de openbare ruimte: parken, pleinen, wandelstraten, fietsinfrastructuur … eerst in Kopenhagen, maar intussen zowat overal ter wereld. In deze documentaire komt dan ook een internationale reeks denkers, architecten en stadsontwikkelaars aan het woord.

De documentaire is Deens gesproken met Engelse ondertitels.

Trailer

Na de documentaire volgt een vergelijking tussen Park Spoor Noord en Park Spoor Oost, gevolgd door een debat over ruimtelijke ordening.

Organisatie: Bewonersgroep Park Spoor Oost en Het Schijnverbond

Deuren: 19u – start programma: 19u30

Inkom: Vrije bijdrage
Opgelet: aangezien deze avond niet georganiseerd wordt door Filmhuis Klappei zelf, kan er geen gebruik gemaakt worden van de 10-beurtenkaart.

* Dit is de eerste avond in de reeks Maandelijks op Maandag, een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei.

Regisseur: Andreas Dalsgaard | Duur: 77 min. | Land: Denemarken | Jaar: 2012


Klik op deze email link voor reservatie

Categorie:

Share