Datum: Sat 22/08/15 | Aanvang: 12:00

Documentairedag

Divorce Iranian Style (Kim Longinotto & Ziba Mir-Hosseini 1998, 80 min) ; 12:00 – 13:20

A documentary about real divorce cases in Iran’s tribunals

Een documentaire over échte scheidingszaken in de tribunalen van Iran.

 Katiyabaaz (Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel2013, 84 min) ; 13:45 – 15:10

In a city with 15 hour power cuts, hundreds of people risk their lives to steal electricity. With the first female chief of the electricity company vowing to eliminate all illegal connections, the lines are drawn for a battle over electricity.

In een stad waar er regelmatig 15 uur aan een stuk geen elektriciteit is, riskeren honderden mensen hun levens om elektriciteit te stelen. Nu de eerste vrouwelijke bazin van de elektriciteitscentrale gezworen heeft alle illegale connecties te elimineren is er een speelveld klaargemaakt waarop een strijd om elektriciteit uitgevochten zal worden

Five Broken Cameras (Emad Burnat & Guy Davidi, 2011, 94 min) ; 15:25 – 17:00

A documentary on a Palestinian farmer’s chronicle of his nonviolent resistance to the actions of the Israeli army.

Een documentaire over een Palestijnse boer die zich geweldloos verzet tegen de acties van het Israëlische leger.

Les maîtres fous (Jean Rouch, 1955, 36 min) ; 17:20 – 18:00

Les Maitres fous is about a ceremony performed for the camera by the Hauka, a religious sect that was widespread in West Africa from the 1920s to the 1950s.

 Les Maitres fous gaat over een ceremonie die voor het oog van de camera uitgevoerd wordt door de Hauka, een religieuze sekte die haar hoogdagen kende in West-Afrika tussen de jaren 20 en de jaren 50. 

Spend It All (Les Blank , 1971, 43 min) ; 18:00 – 18:45

A portrait of the Cajun lifestyle in Southwest Louisiana.

Een portret over de Cajun levensstijl in Zuidwest-Louisiana.

Leviathan (Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel2012, 87 min) ; 19:05 – 20:35

A documentary shot in the North Atlantic and focused on the commercial fishing industry.

Een documentaire die zich op de Atlantische Oceaan afspeelt en focust op de commerciële vissersindustrie. 

https://www.facebook.com/events/870785353012874/

Regisseur: | Duur: min. | Land: | Jaar:


Klik op deze email link voor reservatie

Categorie: Geen Categorieën

Share