Van politiekantoor tot Filmhuis Klappei

Het Filmhuis fungeerde in een vorig leven als politiekantoor van de vijfde wijk. Het terrein werd in 1875 aangekocht en werd het nieuwe kantoor ter vervanging van het kantoor in de Lange Beeldenkensstraat. Het gebouw werd nog in het zelfde jaar opgeleverd en grondig verbouwd in 1916. Die datum staat ook te lezen op de gevel in Vlaamse neorenaissancestijl. In 1890 werd er voor het eerst telefoon geïnstalleerd, in 1916 werd bij de verbouwing een verwarmingsinstallatie geplaatst die het ganse gebouw verwarmde via een flink uit de kluiten gewassen kolenbrander. Vanaf 1955 werd de installatie vervangen door een brander met mazoutketel. De oorspronkelijke kolenbrander bevindt zich nog steeds in de kelder.

Oorspronkelijke plannen niet volledig uitgevoerd.

De plannen van het te vernieuwen kantoor werden ingediend en goedgekeurd in 1914. In 1916 (volop in W.O.I) werd het gebouw opgeleverd. Niet alles werd exact zoals op het plan uitgevoerd. Zo werden er speciaal voor het gebouw twee straatlantaarns ontworpen die het woord politiebureel in de gevel zouden flankeren. Nergens in de gevel zijn er echter sporen terug te vinden van de verankering van deze (in smeedijzer en loodglas uitgevoerde) lantaarns dus mogen we hieruit concluderen dat ze nooit zijn opgeleverd. Ook binnenin zijn verschillende details nooit gerealiseerd.

Hertekening rooilijn.

Desondanks heeft het gebouw toch wel zijn grandeur meegekregen zoals voorzien in de plannen. Blijkbaar zijn er kosten noch moeite gespaard om van dit wijkkantoor een pareltje te maken. Zo werd o.a de rooilijn hertekend, daar waar voordien de rooilijn recht was, werd ze in het nieuwe kantoor gebogen waardoor de aanzet van de straat (het gaat hier immers om een hoekhuis) een geleidelijker overgang kreeg. Dit bol zetten van de voorgevel impliceerde een stevig staaltje vakmanschap van zowel de architect als van de aannemer.

Huidige staat.

Het gebouw bevindt zich in de toestand van toen, inclusief binnenkoer met koepel. Ook de originele cellen, met deuren met kijkluikje en tralies voor de ramen zijn nog enigszins bewaard. In de kelder werd zelfs 1 van de 2 oorspronkelijke bedden teruggevonden. Begin jaren zeventig trok de politie er weg en deed het dienst als opslagplaats. In 1989 kwam het Centrum voor Filmcultuur vzw (Filmhuis Klappei) erin. Het is nog steeds stadseigendom, beheerd door Vespa. Met vrijwilligers en de steun van Stad Antwerpen wordt het ganse gebouw in goede staat gehouden en wordt stapsgewijze de hele ruimte bruikbaar gemaakt voor de activiteiten van het Filmhuis Klappei .

Share